ទូរស័ព្ទចល័ត
0086 15832092999
ហៅមកយើង
០០៨៦ ០៣១០៧៦៦១៨៨៧
អ៊ីមែល
hgcast@hdhgcast.com

ពិព័រណ៍​សំណង់​អន្តរជាតិ​ចិន​លើក​ទី​១៨ (Metal China)

៤
ព័ត៌មាន ១ (៤)
ព័ត៌មាន ១ (២)
ព័ត៌មាន ១ (៥)
ព័ត៌មាន ១ (៣)
ព័ត៌មាន ១ (១)

ពេលវេលាផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ០៣ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០