ទូរស័ព្ទចល័ត
០០៨៦ ១៥៨៣២០៩២៩៩៩
ទូរស័ព្ទមកយើង
0086 03107661887
អ៊ីមែល
hgcast@hdhgcast.com

ដំណើរទស្សនកិច្ចរោងចក្រ

បរិស្ថានរោងចក្រ

ខ្សែសម្ពាធឋិតិវន្ត

ខ្សែផលិតកម្មស្វ័យប្រវត្តិបញ្ឈរ

ហាងលក់ផ្សិត

មជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យគុណភាព

បន្ទាត់គូរ